Nguyễn Thanh Tương

Founder-Thanh-Tuong

 

Tôi là Thanh Tương – Founder kiêm CEO của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Đức Phát. Để phát triển trong thời đại 4.0, chúng tôi luôn luôn tìm ra những phương án mới để thích nghi với sự thay đổi của thị trường và mang lại tài sản thực, giá trị thực cho đối tác và khách hàng!

Nguyễn Thanh Tương

Founder & CEO Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Đức Phát

Nội dung biên tập